Urkund
Työn lähettäminen / Sending a work

( * pakollinen kenttä / required field )  
 
  Opettaja / Teacher
Valitse / Select:* 
 
Kurssi / Course:* 
Viesti / Message:  
  Liitä tiedosto(t) / Insert File(s)
  Huom! Ei saa käyttää liitetiedostojen nimissä merkkejä ä ö å Ä Ö Å / \
  Attention! Do not use characters ä ö å Ä Ö Å / \ in the names of attached files.
Liitä / Attach: 
Liitä / Attach: 
Liitä / Attach: 
 
Käyttäjätunnus / User account:* 
Salasana / Password:* 
Olet / You are:   opiskelija / student henkilökuntaa / employee